Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAWIERZENIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Czcionka:

2 lutego 2022r. w dzień Ofiarowania Pańskiego w mazurskiej świątyni ponad 80-osobowa grupa Wiernych oddała się w niewolę Jezusa przez rece Maryi. Akt zawierzenia poprzedzały 33 dni duchowych przygotowań, swoistych rekolekcji prowadzonych przez ks. Konrada Fedorowicza - diecezjalnego duszpasterza rodzin. Każdy uczestnik przygotowywał sie do zawierzenia wg traktatu św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, prowadząc rozważania, odmawiając modlitwy, uczestnicząc w konferencjach, nabożeństwach przebłagania,  drogi krzyżowej  by w 34 dniu oddać się w niewolę miłosci Jezusa Chrystusa przez Maryję. W Dniu Aktu w sposób szczególny uczestnicy oddali się całkowicie Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę miłości. Na Jej wzór całkowitego oddania się Bogu nade wszystko umiłowanemu, w Jej Niepokalanym Sercu, złożyli siebie w ofierze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga, przez Maryję, z Maryją i w Maryi.  Po złożeniu Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję każdy z „oddanych w świętą niewolę miłości” otrzymał pamiątkowy obrazek z  imiennym certyfikatem, a na znak swojej miłosnej niewoli – łańcuszek niewolnika z Cudownym Medalikiem.  Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi noszony na szyi lub recę  jest znakiem zewnętrznym duchowego niewolnictwa, przedmiotem wyrażającym ścisłe złączenie z Matką Najświętszą. Po poświeceniu łańcuszków ks.Konrad Fedorowski i ks.Wiesław Dopart symboliczne nałożyli je uczestnikom.  Na koniec przedstawiciele Wspólnoty Zawierzenia podziękowali Księżom za prowadzenie rekolekcji.  Specjalne podziękowania należa sie Pani Renacie K. za przyniesienie "tej iskierki" do naszej parafii. 

https://youtu.be/r_TPOGiF_YE

 

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

zawierzenie

Utworzono dnia 20.02.2022, 13:43

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Bannery boczne

 

Imieniny

POGODA W MAZURACH