Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KALENDARIUM OSP

Czcionka:
 1. Przed powstaniem organizacji 1865 - 1922
 • 5 V 1865 -  Założenie pierwszej w Galicji Ochotniczej Straży Ogniowej w Krakowie
 • 12 VIII 1868 - Utworzenie w Gminie Mazury pogotowia pożarowego, czyli grup ratunkowych 1874 - Założenie pierwszej w powiecie Ochotniczej Straży Ogniowej w Kolbuszowej 1886 -  Formalne założenie Ochotniczej Straży Ogniowej w miasteczku Raniżów
 • 20 VIII 1888 - Zaprowadzenie w Gminie Mazury sygnału pożarowego, trąbką wartnika 1889 -  Założenie Ochotniczej Straży Ogniowej w mieście Sokołowie
 • 1891 - Mieszkańcy Gminy Mazury posiadają: 36 osęków i 30 sikawek ręcznych 1894 -  Przypuszczalne założenie gminnej Straży Ogniowej w Zielonce
 • 25 VII 1904 -  Szczątki słomy z płonącego Sokołowa dolatują aż do Mazurów
 • ok. 1914 - Przypuszczalne założenie gminnej Straży Ogniowej w Staniszewskiem 17 V 1917 -  Płonie sześć gospodarstw w dzielnicy Mazury - Mokrzyszów
 • 6 VI 1917 - Płonie dwadzieścia pięć gospodarstw w dzielnicach Mazury – Ług i Sołtyse 25 V 1919 -  Uchwalenie przez Radę Gminną w Mazurach zakupu sikawki ogniowej
 • 12 VI 1919 - Zatwierdzenie przez Wydział Powiatowy zakupu sikawki przez Gminę Mazury 1 VIII 1921 -  Ponowne uchwalenie przez Radę Gminną zakupu sikawki pożarnej
 • 9 IX 1921 -  Utworzenie w Warszawie Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 1. W Drugiej Rzeczypospolitej 1922 - 1939
 • 1922 - Zwierzchność Gminna w Mazurach rozpoczyna tworzenie Straży Pożarnej 30 I 1924 -  Zakup sikawki ogniowej czterokołowej firmy „Krakus”
 • 15 VII 1924 - Ukończenie budowy pierwszej remizy strażackiej, tzw. „szopy pożarnej” 28 X 1924 - Płoną trzy gospodarstwa w dzielnicy Sołtyse
 • 28 X 1924 -  Chrzest bojowy sikawki podczas pożaru w Sołtysach
 • 1925 - Zasilenie straży przez chłopaków „wojskowych” z Koła Ludowego 1925 -  Formalne założenie jednostki OSP w gminie Mazury
 • 1925 - Wybranie na prezesa kierownika szkoły Kornela Manastyrskiego 1925 -  Wybranie na naczelnika Marcina Pikora
 • 1925 - Formalne założenie jednostki OSP w gminie Staniszewskie 1925 -  Wykonanie ośmiu osęków dla Straży Pożarnej w Mazurach
 • ok. 1926 -  Uszycie 18 mundurów strażackich - pierwsze umundurowanie jednostki
 • 1927 - Zaprowadzenie wart strażackich przy Grobie Pańskim w rozbudowanej kaplicy 1928 -  Wybranie na naczelnika Wojciecha Sikorę
 • 1928 - Zaktywizowanie jednostki straży przez naczelnika Sikorę 1930 -  Formalne założenie jednostki OSP w gminie Zielonka
 • 1930 -  Darowanie przez RZUW dla mazurskiej straży 24 m węża tłocznego
 • ok. 1931 -  Przekazanie mazurskiej OSP jako nagrody – dwukołowego drewnianego beczkowozu
 • 1932 -  Formalne założenie jednostki OSP w gminie Wola Raniżowska
 • ok. 1932 - Chrzest bojowy beczkowozu podczas pożaru u Stoja na Żydowskiej Górce 30 IX 1934 -  Sukces mazurskiej OSP na zawodach międzyrejonowych w Sokołowie
 • 24 VII 1938 - Udział mazurskiej OSP w uroczystości odsłonięcia pomnika w Dzikowcu 24 III 1939 -  Uroczysty pogrzeb zasłużonego naczelnika Wojciecha Sikory
 • 1939 - Powierzenie obowiązków naczelnika Janowi Sikorze (bratu zmarłego Wojciecha) 1939 - Powierzenie obowiązków naczelnika Jakubowi Balowi (dotychczasowemu sekretarzowi) 1939 - Wybranie na naczelnika Franciszka Brzuszka
 1. Pod okupacją hitlerowską 1939 - 1944
 • 1939 -  Zawieszenie działalności OSP przez niemieckie władze okupacyjne
 • 1940 - Wykorzystanie remizy na magazyn zarekwirowanych przez władze niemieckie kamieni od żare1941 - Reaktywowanie jednostki OSP przez władze Luftwaffen Forstamtu w Mazurach 1941 -  Wybranie na komendanta OSP Marcina Chorzępę
 • 1941 - Wystawienie nocnych wart strażackich przed i po rozpoczęciu wojny z ZSRR 1941 -  Płoną wysiedlone i podpalone przez Niemców Posuchy i inne sąsiednie wioski
 • ok. 1941 - Sprowadzenie do mazurskiego nowo zbudowanego kościoła relikwii św. Floriana 1942 - Zaprowadzenie wart strażackich przy Grobie Pańskim w mazurskim kościele 1942 - Postawienie przez władze Luftwaffen Forstamtu nowej remizy na placu Jana Matuły
 • 1942 – 1944 - Wstąpienie kilkunastu strażaków do organizacji partyzanckich AK, BCh, PPR, AL
 1. Pod okupacją stalinowską 1944 - 1956
 • 1944 - Zarekwirowanie i zdewastowanie sikawki przez stacjonujące we wsi wojsko sowieckie 1944 - Rozpoczęcie prześladowań strażaków – żołnierzy AK, BCh przez stalinowców 1945 -  Zaktywizowanie jednostki OSP przez naczelnika Chorzępę
 • 1945 - Wyremontowanie zdewastowanej sikawki przez miejscowego kowalaWojciechaAdamczyka 1946 -  Powołanie przez władze PPR na prezesa OSP Józefa Olszowego
 • 1946 -  Powołanie przez władze PPR na naczelnika Franciszka Olszowego
 • ok. 1947 - Przeniesienie budynku remizy na plac po karczmie Fledla, obecnie Ośrodka Zdrowia 24 X 1949 -  Rozwiązanie przez stalinowską Radę Ministrów Związku OSP RP
 • 1951 -  Mianowanie przez PZPR Franciszka Olszowego na komendanta OSP
 • 1951 - Wybranie na zast. kom. do spraw kult. oświatowych kierownika szkoły Jana Jagodzińskiego 1953 -  Zajęcie pierwszego miejsca na zawodach gminnych w Raniżowie
 • 1953 - Zajęcie drugiego miejsca na zawodach powiatowych w Kolbuszowej 1954 -  Wybranie na komendanta OSP Marcina Chorzępę
 • 1955 - Płoną trzy stodoły w dzielnicy Sołtyse
 • 1955 - Próby degradacji OSP przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mazurach 5 II 1956 -  Założenie przez komendę mazurską jednostki OSP we wsi Korczowiska
 • 5 VIII 1956 -  Założenie jednostki OSP we wsi Poręby Wolskie.

V. W Polsce L udowej 1956 - 1990

 • 28 XII 1956 - Reaktywowanie w Warszawie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 11 I 1957 -  Założenie przez komendę mazurską jednostki OSP w Markowiźnie
 • 8 II 1958 -  Przekazanie mazurskiej jednostce motopompy M-200 “Leopolia”
 • 1958 - Wypożyczenie sikawki kołowej nowo założonej straży w Korczowiskach 1958 -  Zakupienie jednostce w Korczowiskach beczki na wodę do sikawki
 • 1958 - Trzykrotny udział strażaków, w czynie społecznym, przy budowie szosy Zielonka - Mazury 1959 - Przyznanie jednostce nagrody pieniężnej przez Komendę Główną w Warszawie 1959 - Przyznanie naczelnikowi Chorzępie nagrody przez Komendę Główną w Warszawie 1961 - Oszalowanie i zelektryfikowanie budynku remizy
 • 1961 -  Zakupienie dla jednostki syreny ręcznej
 • 1962 - Uratowanie przez Straż, przed spaleniem, miejscowej Suszarni Lnu 1962 -  Zajęcie pierwszego miejsca na zawodach rejonowych w Staniszewskim
 • 1962 - Wybudowanie obok remizy suszarni na węże, w formie drewnianej wieży 1965 -  Przekazanie mazurskiej jednostce motopompy M- 800 „Polonia”
 • 1965 - Przekazanie jednostce wozu na kołach ogumionych do przewozu sprzętu i ludzi 1965 -  Utworzenie przy jednostce OSP w Mazurach Drużyny Żeńskiej
 • 1965 - Wybranie na dowódcę Drużyny Żeńskiej Genowefę Makusak 1966 -  Przekazanie dla Drużyny Żeńskiej siedem mundurów
 • 1966 - Odmowa wykonania rozkazów zabraniających pełnienia wart przy Groble Pańskim 1966 -  Udział jednostki w rozbudowie miejscowej Szkoły Podstawowej
 • 20 VllI 1967 - Zajęcie pierwszego miejsca na zawodach powiatowych w Kolbuszowej
 • 20 VllI 1967 - Zajęcie trzeciego miejsca przez Drużynę Żeńską na zawodach w Kolbuszowej 17 X 1967 - Założenie jednostki OSP we wsi Posuchy
 • 13 VII 1969 - Zajęcie drugiego miejsca przez Drużynę Żeńską na zawodach w Kolbuszowej 4 III 1970 -  Wybranie na prezesa Franciszka Sondeja
 • 1970 -  Zajęcie pierwszego miejsca na zawodach rejonowych
 • 1972 - Rozebranie starej remizy w związku z budową Ośrodka Zdrowia 1972 - Wydzierżawienie na tymczasową remizę garażu Kółka Rolniczego 1972 - Zakupienie pierwszego materiału na remizę – 30 000 białej cegły 1972 -  Załatwienie, na zasadzie zamiany, nowego placu pod remizę
 • 18 V 1975 - Uroczyste otwarcie nowej murowanej remizy podczas Święta Ludowego 1976 -  Udział strażaków w budowie drogi do przysiółka Olszowe
 • 1978 -  Zainstalowanie syreny elektrycznej na dachu remizy
 • ok. 1978 - Przekazanie mazurskiej jednostce używanego samochodu „Żuk” oraz wózka na węże 25 V 1980 -     Zajęcie drugiego miejsca na zawodach gminnych w Raniżowie
 • 1981 - Nieporozumienie między ks. Kowalem a Zarządem OSPwsprawie wart przy Grobie Pańskim 15 VII 1981 -  Sprzedaż sikawki kołowej do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 • 8 VII 1984 -  Zajęcie drugiego miejsca na zawodach gminnych w Raniżowie
 • 23 IX 1984 - Udział mazurskiej straży w uroczystościach 100 - lecia OSP w Sokołowie 1984 - Wybranie na prezesa Józefa Filę
 • 1986 - Wybranie na naczelnika Władysława Sondeja (dotychczasowego zastępcę) 1988 - Wybranie na naczelnika Henryka Bembenka
 • 1990 - Wybranie na naczelnika Jana Mikołajczyka

VI. W Trzeciej Rzeczypospolitej 1990 - 2012

 • 13 I 1992 -  Wpisanie OSP Mazury do rejestru stowarzyszeń
 • 7 IV 1992 - Zatwierdzenie przez Sąd Wojewódzki statutu OSP w Mazurach 22 I 1994 - Zgłoszenie do wycofania rozsypującego się samochodu „Żuk” 10 V 1994 -  Wykupienie działek pod budynkiem remizy na rzecz OSP
 • 17 VII 1994 - Udział w uroczystości otwarcia nowej remizy i poświęcenia sztandaru OSP w Zielonce 7 IX 1994 -  Przekazanie mazurskiej jednostce samochodu wojskowego „Star 660”
 • 1994 - Wykonanie nowego, dwuspadowego dachu na remizie i remontu kapitalnego pomieszczeń 13 I 1996 - Wybranie na prezesa OSP Romana Czułyta
 • 13 I 1996 -  Wybranie na naczelnika Krzysztofa Guta
 • 30 VI 1996 - Udział w uroczystości 120 – lecia OSP i poświęcenia sztandaru w Raniżowie 19 X 1996 - Udział jednostki w walce z powodzią w Raniżowie
 • 5 I 1997 - Kwestowanie straży pod kościołem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - Owsiaka 4 V 1997 - Założenie „Kroniki OSP w Mazurach”
 • 19 VI 1997 - Ukończenie remontu kapitalnego samochodu przez mechanika Czesława Białasa 29 VI 1997 - Przekazanie przez GS “SCh” nieużywanego magazynu przy remizie na rzecz OSP 5 VII 1997 -  Ukończenie przez OSP adaptacji magazynu GS na salę taneczną
 • 6 VII 1997 - Wydanie gazety “Łan Mazurski” poświęconej historii OSP w Mazurach i okolicy 6 VII 1997 -  Uroczyste poświęcenie sztandaru OSP przez ks. infułata Józefa Sondeja
 • 6 VII 1997 -  Uroczystości jubileuszowe 75 - lecia OSP w Mazurach
 • 3 VIII 1997 -  Mazurska OSP zajmuje III miejsce na zawodach w Raniżowie
 • 4 XII 1997 - Uroczysty strażacki pogrzeb zasłużonego naczelnika Marcina Chorzępy VIII 1998 -  Gminne manewry strażackie „Leśniczówka” w Mazurach
 • 1998 - Budowa i oddanie części środkowej Domu Strażaka, łączącej dwa osobne budynki IV 2000 -  Komendantem Straży Grobowej wybrany zostaje Roman Czułyt, prezes OSP
 • 20 IV 2000 - Mazurska Straż Grobowa po raz pierwszy z halabardami i szablą V 2000 -  Oddanie do użytku nowej podłogi tanecznej wraz zadaszeniem
 • V 2000 - Warta honorowa strażaków przy Obrazie Jezusa Miłosiernego oraz udział w uroczystościach III 2002 -  Komendantem Straży Grobowej zostaje wybrany Jan Kupiec
 • 7 IV 2002 - Straż Grobowa po raz pierwszy uczestniczy w Paradzie „Turków”, w Grodzisku Dolnym 20-21 VI 2002 - Udział strażaków w uroczystościach nawiedzenia Obrazu M.B. Częstochowskiej
 • 2005 - Remont i renowacja mazurskiego Grobu Pańskiego, wstawienie metalowej konstrukcji III 2006 -  Komendantem Straży Grobowej zostaje wybrany Krzysztof Ozga
 • 2006 -  Zakup dla Straży Grobowej 21 mosiężnych ozdobnych hełmów
 • 16 IV 2006 -  Pierwszy pokaz musztry paradnej na boisku szkolnym, obok kościoła
 • 23 IV 2006 - Drugi udział mazurskiej Straży Grobowej w Paradzie „Turków”, w Raniżowie 15 IV 2007 - Udział Straży Grobowej w Paradzie „Turków” w Grodzisku Dolnym
 • 6 IV 2008 - Udział Straży Grobowej w Paradzie „Turków” w Majdanie Zbydniowskim 4 V 2008 -  Poświecenie kapliczki patrona św. Floriana na ścianie Domu Strażaka
 • IV 2009 - Ufundowanie przez ks. proboszcza Doparta hełmu ozdobnego dla komendanta Straży 12 IV 2009 - Na Rezurekcji Straż Grobowa wystąpiła z zakupionym bębnem i dwoma werblami 12 IV 2009 - Straż Grobowa rozpoczęła tradycję odwiedzania mieszkańców i składania życzeń 19 IV 2009 -  Udział Straży Grobowej w Paradzie „Turków” w Grodzisku Dolnym
 • 2009 -  Pozyskanie dla mazurskiej OSP samochodu „Wolksvagen Transporter”
 • 2009 - Przekazanie wużytkowanie OSPgarażu przy Ośrodku Zdrowia na samochód „Wolksvagen” 11 X 2009 -  Udział OSP w uroczystości poświęcenia parkingu przy kościele
 • 11 X 2009 - Poświęcenie przez ks. Doparta nowo nabytego samochodu „Wolksvagen Transporter” zima 2009 -  Adaptacja poddasza Domu Strażaka na Salę Tradycji i spotkań strażaków
 •  2010 -  Do mazurskiej Straży Grobowej dołączają strażacy z Korczowisk
 • 24 IV 2010 - Oddanie przez mazurską OSP hołdu gen. Kwiatkowskiemu w dniu pogrzebu 25 IV 2010 -  Udział Straży Grobowej w Paradzie „Turków” w Wyszatycach
 • 2 V 2010 - Pierwsze gminne obchody Dnia Strażaka, w Mazurach
 • 2 V 2010 - Otwarcie i poświęcenie przez ks. Doparta pomieszczeń Sali Tradycji w Domu Strażaka V 2010 -  Wykonanie nowej większej podłogi tanecznej oraz podestu dla orkiestry
 • 4 VII 2010 - Strażacki „Dzień Seniora” w nowo otwartej Sali Tradycji mazurskiej OSP 2010 -  Udział mazurskiej jednostki w zagrożeniu powodziowym w Raniżowie
 • 17 XII 2010 - Ufundowanie przez strażaków wizerunku bł. Kózkówny w witrażu kościoła
 • XII - Wydanie i rozniesienie mieszkańcom pierwszego Kalendarza Strażackiego, na rok 2011 22 I 2011 - Wybranie na prezesa mazurskiej OSP Czesława Białasa
 • 22 I 2011 -  Wybranie na naczelnika mazurskiej OSP Krzysztofa Ozgę
 • 15 III 2011 - Udział mazurskiej Straży Grobowej w Paradzie „Turków” w Wielopolu Skrzyńskim III 2011 -  Ukończenie rozbudowy zaplecza socjalno – sanitarnego, oddanie nowych pomieszczeń
 • IV 2011 -  Wykonanie klimatyzacji w dużej sali Domu Strażaka
 • 2011 -  Wykonanie kartek świątecznych na Wielkanoc z życzeniami od OSP
 • VI 2011 - Udział pocztu sztandarowego w uroczystości 20–lecia pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie 23 VI 2011 -  Pierwszy udział OSP w Mszy św. i procesji Bożego Ciała w Mazurach
 • IX 2011 -  Wykonanie chodników z kostek brukowych przy Domu Strażaka
 • 10 IX 2011 - Współudział OSP w zorganizow. uroczystości nadania szkole patrona Kwiatkowskiego 1 XI 2011 -  Poświęcenie krzyża na cmentarzu upamiętniającego 90 lat OSP w Mazurach
 • XII 2011 -  Wydanie przez OSP kartek świątecznych na święta Bożego Narodzenia
 • XII 2011 - Wydanie przez OSP Kalendarza Strażackiego „jubileuszowego”, na rok 2012 16 III 2012 -  Udział OSP w uroczystości pogrzebowej Bogdana Zawady - fundatora
 • 17 III 2012 -  Gaszenie dużego pożaru traw i lasu w Mazurach, koło przysiółka Olszowe
 • 6 V 2012 - Udział w uroczystości poświęcenia i oddania zmodernizowanej remizy wWoli Raniżowskiej 27 V 2012 -  Wydanie foldera ukazującego historię i teraźniejszość mazurskiej OSP
 • 27 V 2012 - Uroczystość jubileuszu 90 – lecia OSP w Mazurach oraz 15 – lecia „Mazurzan”

Opracował

Benedykt Popek

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Bannery boczne

 

Imieniny

POGODA W MAZURACH