Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Mazury - współcześnie

Czcionka:

Referat wygłoszony przez mrg Stanisława Samojednego na Konferencji Naukowej w dniu 7.09.2019. zorganizowanej podczas obchodów 450-lecia lokacji wsi Ossówka - Mazury 

Współczesne Mazury

Mazury – wieś sołecka położona w gminie Raniżów, powiecie kolbuszowskim, województwie podkarpackim. Pod względem fizycznogeograficznym leży w mezoregionie „Płaskowyż Kolbuszowski”, wchodzącym w skład makroregionu „Kotlina Sandomierska”, podprowincji „Podkarpacie Północne”, prowincji „Karpaty Zachodnie”, megaregionu „Region karpacki”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wsi o takiej nazwie jest 6 w całej Polsce oraz jest też 16 przysiółków, osad, części wsi i miast. A zatem ze swoją nazwą nasze Mazury nie są unikatem w skali kraju. Ale co je wyróżnia spośród innych wsi?
Mazury w gminie Raniżów zajmują powierzchnię 11,58 km2, co stanowi 11,98% ogólnej powierzchni gminy. Najwyżej położony punkt to 242 m n.p.m. i znajduje się w okolicy posesji nr 22, natomiast najniższy punkt to 197 m n.p.m. i jest w przysiółku Turka w miejscu, gdzie rzeczka o nazwie Turka opuszcza granice ewidencyjne wsi Mazury i wpływa na obszar wsi Zielonka. Te dwa punkty są od siebie oddalone o 2600 m, co daje 1,73% nachylenia terenu.
Zestawienie gruntów rolnych według klasoużytków daje wstępny obraz rolnictwa na tym terenie. Nie ma w Mazurach gleb zaliczanych do klas I, II, IIIa. Grunty orne stanowią 58,8% a użytki zielone (łąki i pastwiska) 41,2%.
Wśród gruntów ornych udział procentowy gleb według klasoużytków jest następujący:
- IIIb – 0,2%,
- IVa – 14,2%,
- IVb – 10,4%,
- V – 23,0%,
- VI – 10,9%,
- VIz – 0,1%.
Struktura procentowa gleb według klasoużytków pod łąkami i pastwiskami:
- III – 0,1%,
- IV – 17,6%,
- V – 22,8%,
- VI – 0,7%.
Jak widać na powyższych zestawieniach, grunty rolne klas najsłabszych (V, VI, VIz) stanowią łącznie 57,5%, dlatego w uprawach zbożowych dominują żyto, owies, pszenżyto. Jeszcze w latach 80-tych XX wieku praktycznie z każdym domem związane było gospodarstwo rolne, niewielkie, kilkuhektarowe, samowystarczalne. Stąd też każdy gospodarz chował bydło, konie, trzodę chlewną, drób (kury, gęsi, kaczki, indyki). Obecnie w całej miejscowości jest zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 55 sztuk bydła (od cieląt po krowy) oraz 43 sztuki owiec. Natomiast postępująca mechanizacja prawie całkowicie wyparła żywą siłę pociągową. W instytucji zajmującej się rejestracją zwierząt koniowatych, to jest w Polskim Związku Hodowców Koni, z terenu miejscowości Mazury zgłoszonych jest do tego rejestru tylko 8 sztuk tych zwierząt.
W Mazurach jest 224 punkty adresowe, z czego 4 to obiekty wiejskie, pozostałe 220 to domy i nieruchomości należące do indywidualnych właścicieli. W 195 domach są zameldowani mieszkańcy, natomiast 25 punktów jest niezamieszkałych.
Pod względem demograficznym w Mazurach (według stanu na dzień 6 marca 2019 r.) było zameldowanych na pobyt stały 866 osób, z tego mężczyzn 439 i kobiet 427. Podobnie jak w przypadku powierzchni, ludność ta stanowi 12,06% ogółu populacji gminy Raniżów.
Przekrój wiekowy mieszkańców obrazuje poniższa tabela.
Przedział wiekowy Ilość mężczyzn Ilość kobiet
od 0 do 6 lat 50 33
od 7 do 18 lat 71 50
od 19 do 60 lat 237 246
od 61 do 70 lat 41 35
71 lat i więcej 40 63

Niejednokrotnie daną miejscowość wyróżniają ludzie tam mieszkający. Są nazwiska charakterystyczne tylko dla tego rejonu. Tak też jest i w tej wsi. Poniższa tabela przedstawia 11 najpopularniejszych nazwisk występujących w Mazurach.
Lp. Nazwisko Ilość osób % w gminie
1.  Sondej 66 29%
2.  Olszowy/a 32 43%
3.  Mikołajczyk 30 67%
4.  Popek 27 42%
5.  Dec 26 37%
6.  Sikora 20 61%
7.  Marut 19 12%
8.  Grochala 17 20%
9.  Stępień 16 26%
10.  Białas 15 83%
11.  Matuła 15 39%
Jak wynika z powyższej tabeli, jeżeli spotkamy w gminie Raniżów osobę o nazwisku np. Białas, to na 83% będzie to mieszkaniec Mazurów. Podobnie jest z osobami noszącymi nazwisko Mikołajczyk. 2/3 z nich mieszka właśnie w tej wsi.

W Mazurach najpopularniejsze imiona męskie to:
Stanisław – 28 osób,
Jan – 21,
Paweł – 17,
Michał – 16,
Józef – 15.

Wśród kobiet dominują imiona:
Maria – 28 osób,
Anna – 21,
Zofia – 19,
Katarzyna – 18,
Małgorzata – 18.

Stanisław Samojedny
Urząd Gminy Raniżów,
Mazury, 7 września 2019 r.

Mazury 2019

Utworzono dnia 05.11.2019, 15:43

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Bannery boczne

 

Imieniny

POGODA W MAZURACH